Systemy ciągłego monitorowania drgań i wibracji

Systemy ciągłego monitorowania drgań i wibracji pozwalają uniknąć nieoczekiwanych awarii maszyn. Odpowiednio wczesne zaplanowanie prac konserwacyjnych ogranicza koszty związane ze wstrzymaniem pracy urządzenia. Ponadto prace serwisowe ograniczają się wyłącznie do wymiany tych podzespołów, które faktycznie uległy uszkodzeniu lub zużyciu. Nasze urządzenia monitorujące mogą zostać wykorzystane do stałej kontroli poziomu drgań maszyn i urządzeń wirujących oraz monitorowania stanu łożysk tocznych. Współpracują z czujnikami drgań o standardowym wyjściu prądowym 4–20 mA.

Moduł monitorujący vm 10

VM10 jest samodzielnym jednokanałowym modułem monitorowania drgań maszyn i urządzeń wirujących. Może współpracować z czujnikami drgań posiadającymi standardowe wyjście 4-20mA. Moduł wykonany jest w obudowie umożliwiającej zabudowanie go na tablicy. Dla mierzonej wielkości użytkownik ma możliwość ustawienia poziom ostrzeżenia i alarmu. Moduł posiada również kontrolki oraz wyjścia przekaźnikowe do sygnalizacji przekroczenia ustalonych poziomów ostrzeżenia i alarmu.