5 powodów, by zainwestować w diagnostykę maszyn

Diagnostyka maszyn

Systemy diagnostyki maszyn warto stosować w każdym zakładzie produkcyjnym. Dowiedz się, jakie korzyści i możliwości wiążą się z ich wykorzystywaniem.

Dlaczego wdrożenie diagnostyki maszyn w zakładzie to doskonały pomysł

Drganie to jeden z pierwszych sygnałów ostrzegających, że w maszynie wystąpiły usterki lub zużyły się określone komponenty. Ich regularny pomiar jest więc sposobem na wykrycie przyczyny awarii i przeprowadzenie działań naprawczych jeszcze przed jej wystąpieniem.

Do licznych korzyści związanych z diagnostyką maszyn zaliczają się:

  1. Kontrola

Korzystanie z urządzeń do pomiaru i analizy wibracji w warunkach przemysłowych umożliwia pełną kontrolę nad parkiem maszynowym. Tym samym zaś zwiększone zostaje prawdopodobieństwo wykrycia zużytych elementów, luzów w mocowaniach czy innych drobnych usterek, zanim zdążą one rozwinąć się w problematyczne uszkodzenia lub awarie.

  1. Bezpieczeństwo

W razie wykrycia nieprawidłowości praca urządzenia zostaje wstrzymana, zanim stworzy ono zagrożenie dla obsługujących je osób i otoczenia. Dzięki temu zapewnione zostaje maksymalne bezpieczeństwo podczas pracy.

  1. Optymalizacja pracy

Ponieważ systemy ciągłego monitorowania drgań i wibracji pozwalają na utrzymanie parku maszynowego w doskonałym stanie, praca poszczególnych urządzeń pozostaje w większości niezakłócona. Umożliwia to maksymalne wykorzystanie czasu pracy maszyn, a także uzyskanie ich optymalnej wydajności.

  1. Oszczędność

Zapobieganie awariom i usterkom pozwala uniknąć zarówno przestojów w pracy, jak i konieczności przeprowadzania kosztownych napraw. W ten sposób zwiększony zostaje budżet, który można przeznaczyć na inne działania związane z rozwojem przedsiębiorstwa.

  1. Trwałość maszyn

Regularne monitorowanie pracy parku maszynowego i eliminacja wszelkich ewentualnych usterek w zarodku pozwala na konsekwentne utrzymywanie urządzeń w doskonałym stanie. To zaś oznacza, że posłużą nam one znacznie dłużej i bardziej efektywnie, niż miałoby to miejsce w przypadku sprzętu ulegającego częstym awariom i poddawanego naprawom.

Właściwie zorganizowana i wdrażana z wykorzystaniem odpowiedniego sprzętu, diagnostyka maszyn przemysłowych uchroni je przed awariami, przestojami w pracy czy odchyleniami od normy. To zaś przełoży się na rzadsze remonty parku maszynowego i w efekcie na zwiększenie zysków przedsiębiorstwa.