Systemy ciągłego monitorowania drgań i wibracji

Systemy ciągłego monitorowania drgań i wibracji pozwalają uniknąć nieoczekiwanych awarii maszyn. Odpowiednio wczesne zaplanowanie prac konserwacyjnych ogranicza koszty związane ze wstrzymaniem pracy urządzenia. Ponadto prace serwisowe ograniczają się wyłącznie do wymiany tych podzespołów, które faktycznie uległy uszkodzeniu lub zużyciu. Nasze urządzenia monitorujące mogą zostać wykorzystane do stałej kontroli poziomu drgań maszyn i urządzeń wirujących oraz monitorowania stanu łożysk tocznych. Współpracują one z czujnikami drgań o standardowym wyjściu prądowym 4–20 mA.

Monitorowanie drgań

Można więc stwierdzić, że monitorowanie drgań stanowi działania prewencyjne, które mają zapobiec nieoczekiwanej awarii urządzenia. Istotną rolę odgrywają tu więc specjalne analizatory, których celem jest dokładny pomiar drgań. Pozwala to zapobiec wystąpieniu usterek, a co za tym idzie, umożliwia podjęcie reakcji w odpowiednim momencie. Bezawaryjne działanie maszyn jest więc gwarantem prawidłowego funkcjonowania linii produkcyjnej. Finalnie monitorowanie drgań pozwala zapobiec znaczącym stratom finansowym.

Drgania a działanie maszyny

Każde działające urządzenie podlega systematycznemu zużyciu. Jego prawidłowe funkcjonowanie związane jest z odpowiednią konserwacją. Aby było możliwe stwierdzenie, kiedy należy podjąć odpowiednie kroki, niezbędne jest bieżące monitorowanie konkretnych parametrów, wśród których jedną z głównych ról odgrywają drgania. Każda maszyna podlega w określonym stopniu drganiom podczas pracy. W trakcie jej naturalnego zużycia drgania z różnych powodów mogą się wzmagać, przekraczając w pewnym momencie dopuszczalny poziom. Może to mieć negatywny wpływ na stan maszyny, a co za tym idzie, skrócić jej żywotność powodując np. przerwanie ciągłości produkcji. Wczesne wykrycie uszkodzeń dzięki monitorowaniu drgań umożliwia zareagowanie w odpowiednim momencie i podjęcie kroków naprawczych, zanim usterka stanie się przyczyną poważniejszych problemów. . Służy temu system czujników, z których pozyskujemy dane konieczne do podjęcia odpowiedniej decyzji. Diagnoza na podstawie drgań stanowi więc podstawę płynnego utrzymania ruchu, gdyż dzięki niej możliwe jest zapewnienie odpowiedniej dyspozycyjności maszyn.

Niezawodna diagnostyka wibracyjna

Czy zastosowanie systemu pomiaru drgań i wibracji jest opłacalnym dla zakładu przemysłowego przedsięwzięciem? Zdecydowanie tak. Dobrze zorganizowana, diagnostyka wibracyjna skutecznie zapobiega awariom maszyn i przestojom w pracy, a także odchyleniom od normy, jeśli chodzi o parametry pracy urządzeń. Nasze systemy charakteryzują się precyzją działania i mobilnością, mogą być stosowane w obiektach o rozproszonej strukturze. Dzięki wdrożeniu takich działań możliwe jest wydłużenie czasu między kolejnymi remontami parku maszynowego. Wszelkie nieprawidłowości jeśli chodzi o poziom drgań są sygnalizowane w jasny i czytelny sposób. Klientów zainteresowanych naszą ofertą zachęcamy do dokładnego zapoznania się z parametrami technicznymi oferowanego sprzętu.

Moduł monitorujący vm 10

VM10 jest samodzielnym jednokanałowym modułem monitorowania drgań maszyn i urządzeń wirujących. Może współpracować z czujnikami drgań posiadającymi standardowe wyjście 4-20mA. Moduł wykonany jest w obudowie umożliwiającej zabudowanie go na tablicy. Dla mierzonej wielkości użytkownik ma możliwość ustawienia poziom ostrzeżenia i alarmu. Moduł posiada również kontrolki oraz wyjścia przekaźnikowe do sygnalizacji przekroczenia ustalonych poziomów ostrzeżenia i alarmu.