Oprogramowanie

Oprogramowanie w diagnostyce maszyn i urządzeń

Celem diagnostyki maszyn i urządzeń przemysłowych jest udoskonalanie efektywności i jakości pracy. Zredukowanie kosztów produkcji i trzymanie parku maszynowego na odpowiednim poziomie jest podstawą działania przedsiębiorstwa.

 

Każda maszyna wymaga regularnej diagnostyki i przeglądów w celu zagwarantowania optymalnej wydajności. W tym celu potrzebne jest cyfrowe narzędzie. Oprogramowanie MBJLAB współpracuje z urządzeniami serii Diamond. Zawiera skalowaną bazę danych umożliwiającą technikom przeprowadzanie planowanych i naprawczych czynności konserwacyjnych oraz dostosowanie maszyn do potrzeb produkcyjnych. Oprogramowanie to umożliwia także skuteczną diagnostykę dla skrócenia czasu przestoju podczas wystąpienia awarii maszyny.

 

Projektanci środowiska MBLJAB kładą duży nacisk na automatyzację rutynowych czynności. Obejmują one fazy rozwiązywania danego zadania. Zaczynając od zbierania danych, poprzez ich analizę, aż do generowania końcowych raportów. W ciągu kilku sekund można zaimportować dane z pliku lub sprzętu pomiarowego. Dzięki możliwości ich wizualizacji i dostępnych licznych gotowych procedur obliczeniowych można wygenerować raport z obliczeń, który wskaże, co dzieje się z daną maszyną.

 

Wszystkie urządzenia Diamond są kompatybilne z oprogramowaniem MBLJAB. Dzięki temu możliwe jest wykrywanie anomalii w czasie rzeczywistym. Uproszczona i szybka diagnostyka minimalizuje przestoje maszyn i urządzeń przemysłowych. Rozwiązanie cyfrowe dostępne jest na komputerach i tabletach.

 

MBLJAB jest centralnym oprogramowaniem dla urządzeń do pomiaru drgań i systemów monitorowania stanu online. Łatwa konfiguracja pomiaru, centralne zarządzanie danymi, uporządkowana archiwizacja, rozbudowane funkcje analityczne i raporty to główne zadania i zalety tego oprogramowania. Pakiet może być używany przez jednego lub wielu operatorów. Interfejs oprogramowania jest bardzo intuicyjny, a zaawansowane narzędzia diagnostyczne potrafi obsługiwać każdy przeszkolony pracownik. Interaktywne narzędzie do raportowania to bardzo dobry sposób na przekazywanie wyników odpowiednim działom oraz narzędziom służącym do zarządzania utrzymaniem ruchu.

Profesjonalna diagnostyka maszyn

Nowoczesne maszyny mają dużo elektronicznych czujników oraz sterowników. Liczba podzespołów utrudnia ustalenie przyczyny awarii. Pomocne jest więc zastosowanie odpowiednich narzędzi wraz z oprogramowaniem, dzięki którym zostaną sprawdzone wszystkie usterki oraz zdiagnozowanie przyczyny uszkodzeń. Oprócz odnalezienia kodów awarii wykrytych przez czujniki można też ocenić, w jakim stanie są pozostałe podzespoły maszyny. Na tej podstawie można dokonać wcześniejszej wymiany zużytego elementu, biorąc pod uwagę plan produkcyjny.

 

Aby zmniejszyć awaryjność zespołów maszynowych, należy bezwzględnie przestrzegać należytego utrzymania ruchu zespołów urządzeń. Oprogramowanie diagnostyczne pomaga zarządzać informacjami i analizą drgań, raportowaniem oraz wymianą danych z systemami zewnętrznymi. Baza musi mieć możliwość zarządzania wielkościami pomiarowymi w postaci liczb i wykresów oraz możliwość gromadzenia analiz i dokumentów w postaci obrazów i plików. Gromadzenie pomiarów następuje w stanach ustalonych, w celu możliwości późniejszego ich odtworzenia, analizy i porównania z danymi historycznymi.

Program mbjlab

Program MBJLAB jest przeznaczony do współpracy z przyrządami serii DIAMOND. Umożliwia stworzenie bazy danych o parku maszynowym w zakładzie. Pozwala na odbiór wyników pomiarów zapamiętanych w przyrządzie pomiarowym, następnie ich zapis, przeglądanie i analizę. Można również tworzyć dokumentację w formie wydruków. Istotnym elementem oprogramowania jest możliwość tworzenia tras pomiarowych i przesyłania ich do przyrządu pomiarowego.