Diagnostyka maszyn

Badanie diagnostyczne maszyn ma na celu określenie, w jakim stanie technicznym znajdują się w danym momencie urządzenia. Dzięki temu można w porę zareagować i podjąć odpowiednie działania, by w porę zapobiec awarii. Diagnostyka maszyn pozwala ocenić stopień zużycia istotnych podzespołów lub układów. Należą do nich m.in. łożyska lub wały wirników. Dzięki temu możliwa jest detekcja postępującego uszkodzenia maszyny. Co za tym idzie, poddanie urządzenia przeglądowi uchroni przed jego awarią, przestojem i związanymi z tym kosztami.

 

Kolejna zaleta diagnostyki maszyn to możliwość ustalenia przyczyn niewłaściwej pracy urządzenia. Może się to objawiać m.in. ponadnormatywnymi drganiami. Ważny element diagnostyki to właśnie badanie drgań, które jest niezbędne do oceny stanu maszyny. Wykonuje się je w miejscu, gdzie znajduje się maszyna, a robi się to przy użyciu czujników drgań.

 

Dzięki diagnostyce maszyn możliwe jest przygotowanie wniosków, a wraz z nimi zaleceń dla przebadanego urządzenia. Diagnostyka obejmuje bowiem detekcję odstępstw od normy. Określa, w jakim miejscu występują anomalie, wskazuje określone części i podzespoły; czyli wszystko to, co może potencjalnie prowadzić do powstania awarii. Ważnym punktem jest wówczas określenie przyczyn tych anomalii, czyli nieprawidłowych drgań oraz skierowanie urządzenia lub jego części do konserwacji.