Diagnostyka maszyn

Diagnostyka maszyn to proces, który powinien przebiegać wielotorowo. Sprzęt ma wiele właściwości, które trzeba odpowiednio zbadać i opisać. W pierwszej kolejności zwraca się uwagę na badanie właściwości dynamicznych urządzenia. Ma ono na celu określenie częstotliwości drgań maszyny. W tym celu używa się odpowiednich mierników drgań oraz czujników. Informacje o częstotliwości drgań pozwalają oszacować ich wpływ na stabilność konstrukcji. Zaletą tych pomiarów, przy użyciu dobrej jakości sprzętu, jest możliwość wczesnego wykrywania uszkodzeń, które mogą spowodować w późniejszym okresie awarie i przestój produkcyjny.

 

Diagnostykę maszyn można przeprowadzać cyklicznie lub na bieżąco. Korzystniejsze są przeglądy bieżące. Stały monitoring stanu technicznego i jego wpływu na otoczenie pozwala szybko reagować na najmniejsze usterki i sprawnie je naprawiać. Umożliwia to optymalizację procesu technologicznego i obniżenie kosztów ewentualnych większych napraw.

 

Kompleksowe sprawdzanie stanu urządzeń oraz maszyn powinno odbywać się przy pomocy najnowocześniejszego sprzętu pomiarowego. Przeprowadzona w odpowiedni sposób diagnostyka drganiowa maszyny pozwala już we wczesnym stadium zidentyfikować przyczynę nienormatywnej pracy urządzenia.

Diagnostyka stanu łożysk

Uszkodzenie łożyska jest jedną z głównych przyczyn awarii mechanicznych maszyn i urządzeń przemysłowych. Niezbędne jest więc monitorowanie i diagnozowanie stanu łożysk, w celu wczesnego wykrycia zmian, które w przyszłości mogą spowodować poważną awarię maszyny. Łożyska ulegają zużyciu, co powoduje zmianę powierzchni tocznych. Uszkodzenia mogą też powstawać w wyniku większego niż założone obciążenie, złych pasować, nieprawidłowo dobranych uszczelnień lub zbyt wysokiej temperatury.

 

Diagnostyka stanu łożysk jest niezwykle istotna. Zastosowanie odpowiedniej metody analizy drgań doskonale uzupełnia system diagnostyczny w przypadku oceny kondycji pojedynczej maszyny lub zespołu urządzeń przemysłowych. Jest to metoda do wykrywania innych potencjalnych symptomów uszkodzeń, które mogą mieć swoje charakterystyczne przebiegi harmoniczne w widmie drgań.

 

Diagnostyka drganiowa pozwala na uzyskanie precyzyjnych informacji o stanie maszyny. Dzięki temu możliwe jest szybkie wykrywanie usterek i minimalizowanie ryzyka wystąpienia nieplanowanych przestojów. Na tej podstawie można też skutecznie planować czynności serwisowe oraz pozyskiwać pełen zakres informacji o stanie maszyny. Za niezawodność całego zespołu odpowiedzialne jest zazwyczaj najsłabsze ogniwo, czyli łożysko.

Diagnostyka poprzez stały monitoring urządzeń i maszyn przemysłowych

Główną zaletą ciągłego monitoringu stanu maszyn i urządzeń jest predykcyjne zastosowanie strategii utrzymania ruchu. Dzięki odpowiednio dobranemu systemowi monitorowania stanu maszyn można mieć wgląd nie tylko do aktualnych wyników, ale także do wcześniejszych danych, które zapisywane są w komputerze. Informacje te są przedstawiane w formie różnego rodzaju wykresów i histogramów.

 

Profesjonalna diagnostyka drganiowa stanu maszyn i urządzeń pozwala wykryć wibracje powstające na łożyskach, które mogą doprowadzić do szybszego zużycia się tych elementów i do awarii maszyny. Dzięki specjalnym czujnikom otrzymuje się odczyty z każdego urządzenia, bez konieczności jednostkowego diagnozowania.