MIERNIKI DRGAŃ – POMIARY DRGAŃ I WIBRACJI

Oferujemy nowoczesne urządzenia, pozwalające na dokładny pomiar drgań. Ich wykorzystanie umożliwia prawidłową kontrolę parku maszynowego, zapewniając bezpieczeństwo eksploatowanych maszyn i urządzeń. Miernik drgań pozwala na szybkie wykrycie ewentualnych nieprawidłowości w działaniu maszyn, zbadanie stanu zużycia poszczególnych elementów oraz rodzaju i poziomu uszkodzeń. Miernik drgań stanowi podstawowy przyrząd diagnostyczny w działach utrzymania ruchu bądź remontowych. Analizator ułatwia zapewnienie ciągłej, bezpiecznej oraz wydajnej pracy parku maszynowego. W ofercie prezentujemy nowoczesne modele mierników, które charakteryzują się wieloma możliwościami pomiarowymi. Do przyrządów dołączone zostaje specjalne oprogramowanie, pozwalające na automatyczny odbiór przekazanych przez przyrząd pomiarów.

 

Dzięki wykorzystaniu takich urządzeń, jak profesjonalne analizatory wibracji, możesz uzyskać bardzo precyzyjne dane na temat pracy poszczególnych części maszyn. Dzięki temu szybko wykryjesz ewentualne usterki, których symptomem są niepożądane drgania. Warto wiedzieć, że stanowią one nie tylko jedną z oznak nieprawidłowości, ale działają również niszcząco na elementy znajdujące się w zasięgu ich występowania. Zaniedbanie tego zjawiska prowadzi w konsekwencji do pogorszenia jakości pracy całej maszyny. Dlatego właśnie diagnostyka przy użyciu mierników drgań, która umożliwia kontrolowanie ich występowania, jest tak istotnym aspektem.

Co powodują drgania?

Do kontrolowania pracy urządzeń wykorzystuje się zaawansowany sprzęt pomiarowy. Mierniki drgań i analizatory pokazują realny obraz pracy maszyn. Na podstawie wyników pomiarowych możliwa jest ścisła kontrola procesów oraz wdrażanie nowych rozwiązań, zwiększających wydajność urządzeń. Spośród wszystkich dostępnych parametrów procesowych, które można zmierzyć bez żadnej ingerencji w pracę maszyny, drgania zawierają najwięcej informacji.

 

Drgania są procesami, których wielkości fizyczne są zmienne w czasie. Wibracje występujące w maszynach są zagrożeniem dla sprawności działania układu, powodują szybko postępujące zniszczenia. Dzięki regularnemu monitorowaniu drgań można zdiagnozować nieprawidłowości i przeprowadzić działania naprawcze, zanim dojdzie do poważnego pogorszenia stanu urządzeń.

Wibracje, pojawiające się w urządzeniach, mogą być spowodowane:

  • powstaniem luzów w mocowaniach,
  • mało dokładnym montażem maszyny,
  • uszkodzeniem łożyska,
  • zużyciem materiałów,
  • złym wyważeniem elementów obrotowych.

Szacuje się, że ponad połowa nieplanowanych przestojów w produkcji spowodowana jest przez awarie mechaniczne. Pomiary drgań pozwalają przewidzieć wystąpienie awarii.

Wpływ drgań na pracowników

Pomiar wibracji i eliminowanie drgań to bardzo ważne działanie, celem którego jest ochrona bezpieczeństwa pracowników. Drgania o oddziaływaniu ogólnym i miejscowym wpływają na organizm człowieka i mogą powodować zmiany w układzie naczyniowym, kostno-stawowym, nerwowym, co w konsekwencji prowadzi do chorób zawodowych. Dlatego rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy z 20 kwietnia 2005 roku ściśle określa ogólne zasady wykonywania pomiarów drgań mechanicznych w miejscu pracy.

 

Do dokonywania pomiarów drgań wykorzystuje się mierniki i analizatory drgań, stacjonarne lub mobilne. Obok klasycznych urządzeń do pomiaru wibracji znajdziesz u nas modele bardziej zaawansowane, wyposażone w funkcje oscyloskopu, analizę obwiedni lub też rejestrację rozruchu.

W jakim celu wykorzystuje się mierniki drgań?

Wykorzystywanie specjalistycznego sprzętu pomiarowego służy do podnoszenia wydajności procesów produkcyjnych. Mierniki drgań dokonują dokładnych pomiarów, dzięki czemu kontrolowane są procesy zwiększające bezpieczeństwo pracujących maszyn i obsługujących je osób. Monitorowanie drgań urządzeń służy do wykrywania nieprawidłowości na wczesnym etapie, analizowaniu stanu zużycia maszyn oraz umiejscowienia ewentualnych usterek.

Nadrzędnym celem stosowania urządzeń do pomiaru drgań jest utrzymanie odpowiedniej wydajności urządzeń w zakładach produkcyjnych. Dzięki miernikom wibracji możliwa jest precyzyjna ocena pracy maszyn, ze szczególnym uwzględnieniem zużycia łożysk i kół zębatych.

Podstawowym celem badania wibracji jest utrzymanie ruchu:

  • zapewnienie wysokiej żywotności maszyn,
  • przewidywanie przeglądów maszyn,
  • planowanie prac serwisowych maszyn.

Czynności te umożliwiają określenie faktycznego zużycia poszczególnych komponentów oraz lokalizację części eksploatacyjnych, które wymagają wymiany. Monitorowanie drgań urządzeń za pomocą specjalistycznego sprzętu to prosta droga do prawidłowego utrzymania ruchu w przedsiębiorstwie. W wibrodiagnostyce drzemie ogromny potencjał, który dobrze wykorzystany pozwala na duże oszczędności i jednocześnie wspiera generowanie dużych zysków w parkach maszynowych.

W wielu przypadkach przyczyną złego stanu maszyny jest nieprawidłowe wyważenie elementów wirujących. Pomocne w takiej sytuacji są wyważarki, które służą do prawidłowego ustawienia tych delikatnych części mechanizmu. Oferujemy Państwu urządzenie DIAMOND 401. Wyposażone zostało w specjalną funkcję, umożliwiającą wyważenie wirników w miejscu zainstalowania i to bez przymusu demontażu oraz transportu. Wyważarka posiada wbudowane moduły wyważania jedno- lub dwupłaszczyznowego, które wyliczają i podają wartość oraz położenie mas korekcyjnych. Wyważarka zapewnia bardzo prostą obsługę, ponieważ samodzielnie przeprowadza przez następujące po sobie etapy.

Czujnik drgań to akcelerometr wykorzystywany do pomiaru drgań w warunkach przemysłowych. W naszej ofercie dostępne są stabilne rozwiązania wykorzystujące kwarcowey element piezoelektryczny oraz modele niskoszumowe z przetwornikiem ceramicznym. Dla zachowania większego bezpieczeństwa każdy nasz czujnik drgań został wyposażony w wewnętrzne zabezpieczenie przed wyładowaniami elektrostatycznymi oraz filtrację zakłóceń od fal radiowych. Prezentowane czujniki drgań odznaczają się również wysoką odpornością na wstrząsy, dzięki czemu mogą być stosowane w mobilnych urządzeniach pomiarowych. Poza tym mogą być wykorzystywane do ciągłego monitoringu drgań. Oferowane przez nas czujniki drgań mają niski poziom szumów i zakłóceń, co zapewnia dokładne pomiary.