Pomiary drgań i wibracji – analizatory i mierniki drgań – Kraków

Oferujemy Państwu nowoczesne urządzenia, pozwalające na dokładny pomiar drgań. Ich wykorzystanie umożliwia prawidłową kontrolę parku maszynowego, zapewniając bezpieczeństwo eksploatowanych maszyn i urządzeń. Miernik drgań pozwala na szybkie wykrycie ewentualnych nieprawidłowości w działaniu maszyn, zbadanie stanu zużycia oraz rodzaju i poziomu uszkodzeń. Miernik stanowi podstawowy przyrząd diagnostyczny w działach utrzymania ruchu bądź remontowych. Analizator drgań ułatwia zapewnienie ciągłej, bezpiecznej oraz wydajnej pracy parku maszynowego. W naszej ofercie prezentujemy nowoczesne modele mierników, które charakteryzują się wieloma możliwościami pomiarowymi. Do przyrządów dołączone zostaje specjalne oprogramowanie, pozwalające na automatyczny odbiór przekazanych przez przyrząd pomiarów.

Co powoduje drgania?

Mówiąc o pomiarze drgań, warto określić przyczyny ich występowania. Można do nich zaliczyć w środowisku przemysłowym m.in.

  • pojawienie się luzów w mocowaniach,
  • uszkodzenie łożysk,
  • nieprawidłowe wyważenie elementów obrotowych,
  • niedokładny montaż urządzeń,
  • zużycie materiałów.

Wielkość drgań może być zmienna w czasie, niemniej finalnie prowadzi do szybko powstających uszkodzeń i do obniżenia sprawności działania całego układu.

Korzysci z pomiarów drgań w przemyśle?

Pomiar drgań w urządzeniach przemysłowych przynosi wymierne korzyści, do których zaliczyć można:

  • obniżenie kosztów dzięki zapobieganiu awariom i naprawom,
  • bezpieczeństwo, poprzez wstrzymanie pracy urządzenie zanim wystąpi awaria i związane z nią zagrożenie,
  • zmniejszenie liczby awarii dzięki utrzymaniu dobregi stanu maszyn,
  • przewidywalność, czyli ostrzeganie w porę o nadchodzących awariach.

Warto zatem regularnie dokonywać pomiarów drgań, gdyż wiele nieplanowanych przestojów spowodowanych jest awariami.

Podsumowując: drgania to jeden z pierwszych sygnałów, że w maszynie pojawiły się usterki. Drgania wskazują więc na pojawienie się problemu, zanim zauważalne będą inne przejawy nieprawidłowości, takie jak wyższy pobór prądu, wysoka temperatura, zanieczyszczenia w układzie. Regularne pomiary pozwalają postawić diagnozę i przeprowadzić działania naprawcze, nim dojdzie do poważnej awarii.

Czemu warto wykonywać regularny pomiar drgań i wibracji maszyn?

Mierniki i analizatory drgań to rozwiązania przeznaczone do kontroli poprawnego działania maszyn wirujących w zakładach przemysłowych różnych branż. W przypadku awarii maszyny jej naprawa może być kosztowna, a do tego poważnie zakłócić płynność pracy całej fabryki. Regularne pomiary drgań i wibracji mogą zapobiec takim niefortunnym zdarzeniom. Analiza zebranych z pomiarów danych może daje wiedzę na temat bieżącego stanu parku maszynowego. Jeśli zależy Państwu na trwałości maszyn, ich niezawodnym działaniu oraz bezpiecznej eksploatacji, wybór naszych mierników drgań będzie dobrym rozwiązaniem. Do tego oferowany przez nas sprzęt może łączyć funkcje różnych urządzeń takich jak miernik drgań, tachometr i wyważarka.

W wielu przypadkach przyczyną złego stanu maszyny jest nieprawidłowe wyważenie elementów wirujących. Pomocne w takiej sytuacji są wyważarki, które służą do prawidłowego ustawienia tych delikatnych części mechanizmu. Oferujemy Państwu urządzenie DIAMOND 401. Wyposażone zostało w specjalną funkcję, umożliwiającą wyważenie wirników w miejscu zainstalowania i to bez przymusu demontażu oraz transportu. Wyważarka posiada wbudowane moduły wyważania jedno- lub dwupłaszczyznowego, które wyliczają i podają wartość oraz położenie mas korekcyjnych. Wyważarka zapewnia bardzo prostą obsługę, ponieważ samodzielnie przeprowadza przez następujące po sobie etapy.

Czujnik drgań to akcelerometr wykorzystywany do pomiaru drgań w warunkach przemysłowych. W naszej ofercie dostępne są stabilne rozwiązania wykorzystujące kwarcowey element piezoelektryczny oraz modele niskoszumowe z przetwornikiem ceramicznym. Dla zachowania większego bezpieczeństwa każdy nasz czujnik drgań został wyposażony w wewnętrzne zabezpieczenie przed wyładowaniami elektrostatycznymi oraz filtrację zakłóceń od fal radiowych. Prezentowane czujniki drgań odznaczają się również wysoką odpornością na wstrząsy, dzięki czemu mogą być stosowane w mobilnych urządzeniach pomiarowych. Poza tym mogą być wykorzystywane do ciągłego monitoringu drgań. Oferowane przez nas czujniki drgań mają niski poziom szumów i zakłóceń, co zapewnia dokładne pomiary.