Analiza drgań

Wibrodiagnostyka jest bardzo szeroko rozwiniętym systemem badającym drgania newralgicznych podzespołów maszyn w czasie rzeczywistym. Zastosowanie odpowiednich czujników i mierników oraz specjalistyczne oprogramowanie dołączone do każdego z tych urządzeń pozwalają na przeprowadzenie analizy otrzymanych wyników. Oprogramowanie MBJLAB gromadzi informacje pomiarowe w mobilnej bazie danych. Po przetworzeniu pokazuje je w czytelnej formie na ekranie. Dzięki temu można stale monitorować stan techniczny maszyn, a zwłaszcza łożysk lub elementów przenoszenia napędu.

 

Pomiar i analiza drgań to jedna z najdokładniejszych metod stosowanych w diagnostyce urządzeń wirujących, będąca niezastąpionym źródłem informacji o stanie technicznym maszyn i urządzeń przemysłowych. Dane zebrane w czasie pomiarów pozwalają optymalnie rozplanować prace konserwacyjne oraz zmniejszają liczbę przestojów spowodowanych nagłymi usterkami.

Pomiary drgań

Pomiar drgań maszyn pracujących w liniach technologicznych jest istotnym elementem związanym z podniesieniem wydajności i dyspozycyjności urządzeń przemysłowych. Diagnostyka stanu łożysk realizowana jest za pomocą przenośnych mierników i analizatorów drgań. Precyzyjna ocena stanu technicznego maszyn pozwala na eliminowanie groźnych awarii. Przenośny i wygodny analizator wibracji maszyn ma wbudowany filtr maszynowy, zgodny ze standardem ISO 10816, potwierdzający jego jakość i przydatność do oceny stanu technicznego maszyn. Analizatory drgań maszyn stworzone są do pomiaru łożysk oraz sprawnej interpretacji wyników pomiarów.

Dobry analizator drgań maszyn

Dobry analizator wibracji maszyn to niezbędne wyposażenie każdego zakładu przemysłowego. Dzięki regularnym i prawidłowo wykonanym pomiarom sprawności maszyn zatrzymanie produkcji z powodu awarii jest znikome. Diagnostyka drganiowa łożysk tocznych jest powszechnie spotykana w zakładach produkcyjnych. Kontrola stanu technicznego maszyn, a zwłaszcza zużycia łożysk tocznych, poprawności montaży lub współosiowości wałów, jest podstawą do oceny stanu technicznego maszyn. Za pomocą odpowiednich narzędzi i badań diagnostycznych dział utrzymania ruchu może dokładnie zaplanować zadania zapobiegające awaryjnemu zatrzymani maszyn. Analizator drgań umożliwia sprawne monitorowanie środowiska i bezpieczeństwa pracy.

 

Wszystkie odchylenia od przyjętej normy mogą nieść za sobą poważne konsekwencje i wysokie koszty naprawy maszyn oraz przestój produkcyjny. Nadmierne drgania są przyczyną nieprawidłowego działania maszyn. Dzięki wykonywaniu analiz generowanych wibracji unika się konieczności kosztownych napraw. W rezultacie analiza drgań pomaga zapobiegać awariom oraz obniża koszty eksploatacji maszyn przemysłowych i zapewnia długotrwałe, bezawaryjne funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Okresowa analiza drgań pomaga we wczesnym zdiagnozowaniu problemu nadmiernych wibracji.

 

W ten sposób można wyeliminować przyczyny problemu i ograniczyć skutki powstałych awarii. Częstotliwość wykonywania pomiarów drgań zależy od rodzaju i przeznaczenia maszyn. Nie ma jednej, stałej i określonej procedury dotyczącej czasu, w jakim należy badać drgania. Wykonanie prawidłowej analizy drgań wymaga dysponowania specjalistyczną wiedzą i umiejętnościami. Nieprawidłowe zamocowanie czujników lub brak wiedzy z zakresu odczytu wyników może prowadzić do wielu poważnych konsekwencji.