Charakterystyka drgań mechanicznych

maszyny

Drgania mechaniczne działają szkodliwie zarówno na pracowników, jak i na maszyny, doprowadzając do ich uszkodzeń oraz awarii. Sprawiają, że urządzenia szybciej się zużywają i stają się niesprawne. W naszym wpisie przybliżamy charakterystykę drgań mechanicznych oraz podpowiadamy, jak je mierzyć.

Czym są drgania mechaniczne?

Drgania mechaniczne to oscylacyjne ruchy danego układu mechanicznego wokół osi równowagi. Powodowane są siłą bezwładności poruszających się elementów, a dokładniej ich ruchem posuwisto-zwrotnym oraz niewyrównoważeniem elementów, poruszających się obrotowo. Dlatego też częstość drgań jest równa częstości ruchu obrotowego. Istnieje wiele przyczyn pojawiania się drgań mechanicznych. Do najczęstszych należą:

  • nieprawidłowości w konstrukcji urządzeń,
  • nieprawidłowości w montażu urządzeń,
  • luzy w urządzeniach,
  • zużycie poszczególnych elementów urządzenia.

Za drgania mechaniczne równie często odpowiadają elementy korbowo-wodzikowe oraz elementy znajdujące się w ruchu posuwisto-zwrotnym.

Jak mierzyć drgania mechaniczne?

Do pomiaru drgań mechanicznych służą oferowane przez nas specjalne mierniki i analizatory drgań. Dzięki nim możliwa staje się kontrola parku maszynowego i bezpieczna, ciągła eksploatacja wszystkich znajdujących się w nim urządzeń. Nasze mierniki drgań błyskawicznie wykryją wszelkie nieprawidłowości, a także zbadają stan zużycia maszyn, służących między innymi do utrzymania ruchu lub prac remontowych. Oferowane przez nas modele mierników i analizatorów drgań Diamond 401B X, Diamond 401B S i Diamond 401B D dokonają dodatkowo kontroli łożysk toczonych i przeprowadzą analizę częstotliwości drgań FFT oraz obwiedni. Zbiorą pomiary prędkości obrotowej fazy i wyważania wirników w łożyskach własnych. Posiadają także funkcję oscyloskopu.

Dlaczego należy dokonywać pomiarów drgań mechanicznych?

Używanie oferowanych przez nas mierników jest ze wszech miar korzystne. Regularnie przeprowadzane kontrole zapobiegają bowiem awariom urządzeń, a w konsekwencji przestojom w pracy, pozwalając w porę wykryć usterki. Ponadto przeprowadzona przy ich wykorzystaniu analiza danych da orientację w bieżącym stanie parku maszynowego. Nasz sprzęt łączy funkcje wielu różnych urządzeń: miernika drgań, tachometru i wyważarki, dzięki czemu zamiast kilku narzędzi, wystarczy nasz jeden miernik!