Charakterystyka i źródła drgań miejscowych

drgania miejscowe

Drgania w różnych maszynach mogą pojawiać się np. w wyniku zużywania się poszczególnych podzespołów, pojawiania się luzów, rozszczelnienia czy innego upośledzenia działania. Pojawienie się drgań może również nieść za sobą ryzyka dla ludzi pracujących przy danych urządzeniach, w związku z czym poza względami ekonomicznymi, takimi jak rzadsze naprawy i unikanie większych awarii czy lepsza diagnostyka urządzeń, zapewniamy również wyższy poziom bezpieczeństwa pracownikom i całej produkcji. Urządzenia umożliwiające pomiary drgań są bardzo precyzyjne, dostępne są zarówno w wersji przenośnej, jak i stacjonarnej, posiadają różne funkcje dodatkowe, które można dopasować do konkretnej branży czy zakładu. Z pewnością więc można dopasować je bardzo indywidualnie.

Co warto wiedzieć o drganiach miejscowych?

Omawiane urządzenia służą więc bezpośrednio do diagnostyki maszyn. Wykorzystuje się je w większych, ale i mniejszych zakładach produkcyjnych. Dają one m.in. możliwość uniknięcia przestojów, gdyż jeśli odpowiednio wcześnie wykryjemy, że w danej lokalizacji może dość do awarii, to precyzyjnie ją zdiagnozujemy i wymienimy jedynie uszkodzony podzespół, od razu wznawiając pracę i unikając znacznych kosztów. Oprócz tego, jeśli w niektórych maszynach działają specjalne elementy i moduły wibrujące, to dzięki czujnikom drgań, bez trudu i w krótkim czasie dokonamy ich dokładnego wyważenia. Co równie istotne z pewnością okresowe naprawy będą przeprowadzane zdecydowanie rzadziej.

Co wiemy o źródłach drgań miejscowych?

Drgania miejscowe w dużych maszynach i urządzeniach mogą pochodzić z różnych elementów eksploatacyjnych. Niekiedy są to łożyska. Co istotne chodzi najczęściej o elementy ruchome i te pomiędzy którymi pojawia się tarcie, gdyż to właśnie one są najbardziej narażone na zużycie i powinny być należycie monitorowane. Kwestia ta pozostaje jednak otwarta, gdyż wiele zależy od konkretnego urządzenia i branży, tego jaką pracę i z jaką intensywnością musi ono wykonywać na co dzień.