Dlaczego odpowiednie wyważanie urządzeń jest niezwykle istotne?

waga na niebieskim tle

Zastosowanie niewyważonych urządzeń w przemyśle jest nie tylko uciążliwe ze względu na nieprawidłowe działanie mechanizmów i hałas, ale wręcz niebezpieczne, ponieważ od poprawnej pracy wirnika, zwłaszcza obracającego się z dużą prędkością, zależy bardzo wiele. Dlatego też tak ważne jest odpowiednie wyważanie urządzeń zarówno na etapie produkcji, jak i późniejszej eksploatacji.

Istotne znaczenie wyważania urządzeń

Wirniki to integralny element bardzo wielu maszyn przemysłowych, takich jak sprężarki, wentylatory, generatory, prądnice, pompy, turbiny, maszyny elektryczne itp. Gdy dochodzi do nierównomiernego rozłożenia masy wirnika, pojawiają się niepożądane siły odśrodkowe, które powodują niesymetryczną rotację, wibracje, a także hałas. To z kolei przyczynia się do niszczenia łożysk wrzecion, może również być niebezpieczne ze względu na ryzyko rozpadu wirnika. Efekty tego zjawiska są najbardziej odczuwalne i dokuczliwe w przypadku dużych prędkości obrotowych wirnika, a w przemyśle takie maszyny wykorzystywane są stosunkowo często.

Skutki niewyważenia wirnika wiążą się z szeregiem innych konsekwencji. Hałasy i drgania w dłuższej perspektywie mogą niekorzystnie wpływać na pracę operatora maszyny, przyczyniając się do nadmiernego uczucia zmęczenia, a w skrajnych przypadkach nawet do poważnych problemów zdrowotnych. Siły odśrodkowe, które działają w niewyważonych urządzeniach, mogą stanowić obciążenie dla łożysk, fundamentów, obudowy, zawieszenia układu, skracając żywotność poszczególnych podzespołów oraz całej maszyny. Wibracje powodują osłabienie zacisków i luzowanie śrub mocujących, a także stanowią jeden z czynników wpływających na uszkodzenie innych elementów współpracujących zespołów. W ekstremalnych sytuacjach brak wyważenia może doprowadzić do całkowitego uszkodzenia wału wirnika.

Eksploatacja niewyważonych urządzeń to dla przedsiębiorcy nie tylko spore ryzyko, ale również szereg dodatkowych nakładów finansowych na wymianę i regenerację uszkodzonych elementów. Do tego trzeba doliczyć kosztowne przestoje w pracy. Silne wibracje i hałas mogą też wpływać na wydajność i jakość pracy w zakładzie.

Zastosowanie wyważarek wirników

Wyważanie to jedna z podstawowych czynności prewencyjnych w przypadku elementów wirujących wykorzystywanych w procesach produkcyjnych. Celem jest zapewnienie prawidłowej pracy urządzeń i przeciwdziałanie awariom oraz przedwczesnemu m.in. narzędzi i łożysk. Działania z tego zakresu zapewniają też cichszą pracę maszyn, bez zbędnych wibracji i drgań.

Wyważanie obracających się elementów odbywa się z zastosowaniem specjalnej wyważarki wirników. Jest to urządzenie dostępne w ofercie naszej firmy. Oferowany przez nas sprzęt wyróżnia się niezawodnością działania i łatwą obsługą. Wyważarka może być używana w miejscu zamontowania wirników bez konieczności przeprowadzania ich demontażu i ponownego montażu.

Zapraszamy do zapoznania się z oferowanymi wyważarkami wirników. W przypadku dodatkowych pytań zachęcamy do kontaktu.