Jak często powinno się wykonywać pomiar drgań i wibracji maszyn?

pomiar drgań i wibracji maszyn

Wykorzystywanie maszyn i urządzeń przemysłowych wiąże się z ryzykiem występowania różnego rodzaju niepożądanych zjawisk. Jednymi ze sprawiających największe problemy będzie emisja hałasu oraz generowanie nadmiernych drgań. Są one o tyle niebezpieczne, że mogą prowadzić do uszkodzenia wielu elementów, zarówno gdy chodzi o strukturę wewnętrzną materiałów, które mogą tracić swoją wytrzymałość i z czasem ulegać deformacjom lub pękać, jak i połączenia między nimi czy zastosowane uszczelnienia. Warto też pamiętać, że zjawiska tego typu są również zagrożeniem dla zdrowia osób, które będą obsługiwały dany sprzęt lub znajdowały się w jego pobliżu. Sposobem na radzenie sobie z takimi wyzwaniami jest monitorowanie drgań i wibracji. Przekonaj się, kiedy będzie potrzebne i sprawdź, jakiego sprzętu wymaga.

Kiedy wykonuje się pomiary drgań i wibracji?

Pomiary drgań i wibracji są niezbędne do sprawdzania warunków pracy występujących na konkretnych stanowiskach, ponieważ takie oddziaływania zalicza się do czynników szkodliwych, które należy eliminować lub w maksymalnym stopniu ograniczać. Działania tego rodzaju okażą się też konieczne dla diagnozy stanu technicznego maszyn i urządzeń, gdyż pozwalają na szybkie wychwycenie wszelkiego typu uszkodzeń oraz awarii, dzięki czemu szybciej można wykrywać ich przyczyny, a także podejmować kroki zaradcze. Z wibracjami i drganiami mamy do czynienia na ogół wówczas, gdy w grę wchodzi korzystanie z podzespołów poddawanych rotacji lub szybkiemu przemieszczaniu w płaszczyźnie, a łożyskowanie lub wyważenie elementów pozostawia wiele do życzenia. Diagnostykę stosuje się więc zarówno w trybie ciągłym, jak i okresowo, w celu sprawdzenia stanu technicznego.

Czym bada się poziom drgań i wibracji?

Do kontroli poziomu drgań i wibracji wykorzystuje się urządzenia pomiarowe w postaci czujników drgań oraz profesjonalnych analizatorów drgań i wibracji, które dzięki odpowiedniemu oprogramowaniu komputerowemu są w stanie zgromadzić dane i wskazać występowanie przekroczeń standardowych wartości.