Jakie są zalety mierzenia drgań w przemyśle?

tester drgań

Niskoczęstotliwościowe drgania mechaniczne mogą być dla nas zarówno pożyteczne, jak i szkodliwe. Pożyteczne są na przykład drgania strun w instrumentach muzycznych, czy drgania wytwarzane w przemyśle, bez których pewne procesy nie byłyby możliwe. Te pierwsze zaliczamy do przyjemnych, drugie – choć również pożyteczne – traktujemy jako drgania uciążliwe dla człowieka. Musimy je mierzyć i określać ich wartości, bo wymagają tego normy.

Mierzenie drgań w przemyśle, które zapewnia bezpieczeństwo w środowisku pracy

Podstawową zaletą mierzenia drgań w przemyśle jest zapewnienie bezpieczeństwa w środowisku pracy. Zbyt wysokie drgania są dla człowieka uciążliwe, a nawet szkodliwe, dlatego też wiele zakładów przemysłowych ma obowiązek poznawać i kontrolować wartości drgań. Trzeba sprawdzać, czy te wartości nie przekraczają pewnych narzuconych standardów, które zaczęły się pojawiać w momencie, kiedy zaczęto się zastanawiać nad wpływem drgań na nasz organizm, zmysły, samopoczucie. Czujnik drgań, czy cały system wykonujący pomiary, zapewnia pracownikom bezpieczeństwo. To jednak nie wszystko.

Mierzenie drgań, które pozwala na kontrolowanie sprawności maszyn

Czujniki drgań to jedne z nowoczesnych urządzeń do diagnostyki maszyn. Pozwalają na przykład na diagnostykę stanu łożysk bez konieczności zaglądania (dosłownie) do wnętrza maszyn. Mierniki drgań mogą wskazywać pojawianie się luzów w różnego rodzaju mocowaniach, nieprawidłowe wyważenie elementów obrotowych, czy zużycie materiałów. Dzięki temu, że możemy szybko wykrywać uszkodzenia lub nieprawidłowości, możemy uniknąć kosztownych napraw, bo dociera do nas ostrzeżenie, że może pojawić się awaria. Pozwala to utrzymywać maszyny w dobrym stanie, w porę wymieniać zużyte części, dbać o ciąg działania linii produkcyjnych itd.