Jakie urządzenia wykorzystuje się do pomiaru drgań?

pomiar drgań

W wielu dziedzinach przemysłu konieczny jest pomiar, monitorowanie i analiza poziomu drgań i wibracji. Jest to możliwe za sprawą specjalistycznych urządzeń do pomiaru drgań.

Rodzaje urządzeń do pomiaru drgań

Nasza firma specjalizuje się w produkcji urządzeń do pomiaru drgań, które wykorzystywane są w różnych dziedzinach przemysłu. Dostarczamy najwyższej jakości rozwiązania, zapewniające wiarygodne i precyzyjne pomiary.

Oferujemy nowoczesne analizatory i mierniki drgań, służące do kontroli parku maszynowego. Miernik drgań umożliwia szybkie wykrycie ewentualnych nieprawidłowości w działaniu maszyn, badanie stanu zużycia oraz rodzaju i poziomu uszkodzeń. Jest to podstawowy przyrząd diagnostyczny w zakresie utrzymania ruchu czy remontów. Analizatory drgań pozwalają na zapewnienie ciągłej, bezpiecznej i wydajnej pracy parku maszynowego. Pomiary drgań w przemyśle pozwalają na szybkie zidentyfikowanie takich nieprawidłowości jak m.in. pojawienie się luzów w mocowaniach, uszkodzenie łożysk, zużycie materiałów, niedokładny montaż urządzenia czy nieprawidłowe wyważenie elementów obrotowych.

Zapewniamy też zaawansowane systemy ciągłego monitorowania drgań i wibracji, dzięki którym można skutecznie przeciwdziałać awariom maszyn. Są to urządzenia, które przeznaczone są do stałej kontroli drgań, przystosowane do pracy z czujnikami drgań o standardowym wyjściu prądowym 4–20 mA.

Istotnym elementem w naszej ofercie są czujniki drgań i wibracji do zastosowania w warunkach przemysłowych. Zapewniamy różne warianty czujników, dzięki czemu można dostosować je adekwatnie do parametrów pracy różnych maszyn. Wszystkie zapewniane produkty wyróżniają się wysoką jakością wykonania, odpornością na uszkodzenia, działanie czynników chemicznych czy wysokich temperatur. Dla zapewnienia jeszcze większego poziomu bezpieczeństwa każdy nasz czujnik posiada wewnętrzne zabezpieczenie przed wyładowaniami elektrostatycznymi i filtrację zakłóceń od fal radiowych. To gwarantuje jeszcze większą precyzję dokonywanych pomiarów.

Jesteś zainteresowany urządzeniami do pomiarów drgań? Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.