Kilka słów o profilaktyce drgań

wykres drga

Profilaktyka drgań to bieżące wykonywanie pomiarów, ich monitorowanie i systematyczne kontrolowanie określonych parametrów podczas pracy maszyny. Dzięki temu można określić stan danej maszyny. Za pomocą profilaktyki drgań maszyn produkcyjnych możliwe jest zapobieganie różnorakim awariom tychże maszyn, co pozytywnie wpływa na ogólną produktywność firmy na stopie ekonomicznej. W większości przedsiębiorstw dąży się do zmniejszania zużywalności zasobów, a uzyskuje się to dzięki świadomej profilaktyce i konserwacji maszyn produkcyjnych. Ponieważ stan techniczny maszyny szybko ulega pogorszeniu przy wzroście drgań, należy pamiętać o regularnych badaniach profilaktycznych.

Parametry poddawane profilaktycznym badaniom

• Widmo drgań,
• Przyspieszenie drgań,
• Przemieszczenie drgań,
• Warunki smarowania, w tym również określenie stanu i zużycia oleju smarującego,
• Temperatura,
• Ułożenie elementów maszyny względem siebie,
• Wielkość przepływu,

Najbardziej efektywną metodą określania drgań w maszynach produkcyjnych jest wiobrodiagnostyka maszyn. Najczęściej wykrywanymi nieprawidłowościami w maszynach produkcyjnych są błędy montażowe i konstrukcyjne. W większości wypadków drgania spowodowane są zużyciem łożysk, przekładni, niewyrównoważenie lub przytarcie wirników, wady działających urządzeń elektrycznych, uszkodzenie lub pęknięcie wałów lub zaburzenia hydrauliczne w rurociągach. Profilaktyka drgań ma swoje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu, takich jak: przemysł samochodowy, chemiczny, ceramiczny, energetyczny, papierniczy czy hutniczy. Stanowi podstawę do diagnostyki problemów w maszynach papierniczych, silnikach tłokowych, obrabiarkach, młynach, rurociągach, konstrukcjach wsporczych, dmuchawach, przekładniach zębatych i wielu innych.

Jakimi urządzeniami wykonuje się profilaktykę drgań?

Do wykonywania pomiarów drgań wykorzystuje się narzędzie zwane miernikiem drgań lub wibrometrem. Wibrometr jest to kompaktowe urządzenie, mierzące poziom drgań maszyny lub poziom drgań jej podzespołów. Wyróżniamy wibrometry laserowe i wibrometry z przetwornikiem piezoelektrycznym. Wibrometr laserowy działa na podstawie wykrycia i analizy promienia laserowego, którego wiązka rozprasza się na drgającej części maszyny. Wykorzystuje się tu zjawisko Dopplera- w trakcie ruchu danego elementu częstotliwość światła ulega zmianie. Zaletami tego typu wibrometrów jest możliwość bezdotykowego wykonania pomiaru oraz możliwość jego wykonania nawet z dużej odległości. Drugim rodzajem wibrometrów jest wibrometr oparty o akcelerometr. Ich zaletą jest wykonywanie pomiaru zarówno przemieszczenia jak i przyspieszenia danego elementu. Czujniki przewodowe mogą zostać zamocowane na urządzeniu lub maszynie, która zostaje poddana badaniu, co pozwala na dużą precyzyjność pomiarów.