Obowiązki pracodawcy w zakresie drgań

drgania

Drgania, występujące na danych stanowisku pracy, należą do niezwykle destrukcyjnych czynników, przekładających się na zdrowie pracownika.  Wpływ wibracji na organizm jest bardzo złożony, uszkadzają między innymi komórki ciała, a ich długotrwałe działanie skutkuje patologicznymi zmianami w organizmie, zależnie od rodzaju i intensywności drgań. Wibracje bezpośrednio wpływają na układ nerwowy, układ krążenia oraz układ kostno-stawowy, prowadząc do chorób naczyniowo-nerwowych oraz kostno-stawowych.

Objawia się to najczęściej drętwieniem koniuszków palców. Jednak o wiele bardziej poważne przemiany następują wewnątrz organizmu, dotycząc klatki piersiowej, gałek ocznych, układu pokarmowego i rozrodczego itd. Następuje zaburzenie poruszania się i reakcji, osłabienie koncentracji oraz pamięci. A to wszystko prowadzi do nieodwracalnego kalectwa danej osoby. Nie dzieje się to z dnia na dzień, jednak długotrwała praca na stanowisku pracy, którego drgania są nieodłączną częścią, prowadzi do poważnych chorób. Dlatego też ustawodawca nałożył na pracodawców odpowiednie wymogi związane z zachowaniem bezpieczeństwa na takim stanowisku pracy. Jednak podstawowym elementem analizy danego stanowiska pracy pod kątem drgań jest aparatura firmy MBJ Electronics, służąca pomiarowi, pozwalającemu zachować bezpieczeństwo w danym miejscu.

Obowiązki pracodawcy względem drgań

Obowiązki BHP pracodawcy w zakresie drgań reguluje odpowiednie rozporządzenie. Jasno traktuje o tym, że pracodawca, ma przede wszystkim dokonywać pomiarów poziomu drgań oraz ich analizy, uwzględniają progi działania oraz NDN. Wykonuje się je raz do roku, jeśli żaden ze wskaźników NDN nie przekracza wartości 0,5, jeśli nie przekraczają 0,2 to raz na dwa lata, to dokonuje się ich częściej. Pierwszy pomiar wykonuje się nie później niż na 30 po otwarciu działalności. Wszystkie pomiary drgań pracodawca ma obowiązek przechowywać przez trzy lata od ostatniego dokonanego wpisu. Jednak pomiary to jedynie część z obowiązków pracodawcy, który musi dokonywać oceny ryzyka zawodowego na danym miejscu pracy, w danych warunkach środowiskowych oraz danego procesu. W tej ocenie musi uwzględnić czas i intensywność narażenia, wartość natężenia, informacje o poziomie emisji drgań, a także ocenić jakie skutki mogą wyniknąć z jednoczesnego wpływu drgań mechanicznych oraz hałasu na daną osobę. Pracodawca ponadto ma obowiązek zapewnić wszelkiego rodzaju środki bezpośrednie, pozwalające na zachowanie poziomu bezpieczeństwa pracownika. Obowiązkiem firmy jest także poszukiwanie alternatywnych rozwiązań, które będą niwelowały poziom i zakres drań, a więc i zmniejszały ryzyko negatywnego wpływu wibracji na daną osobę. Docelowo pracodawca powinien eliminować wszystkie możliwe przyczyny ryzyka zawodowego, stosując najnowsze dokonania technologiczne, uwzględniając modernizację maszyn będących na wyposażeniu przedsiębiorstwa, lub ich całkowitą wymianę.  Oprócz tego pracodawca ma wciąż obowiązek zapewnienia właściwych warunków pracy, uwzględniających odpowiednie temperatury niskie oraz wysokie, a także poziom wilgotności. Pracodawca zobowiązany jest także do przeprowadzania szkoleń z zakresu BHP na danym stanowisku pracy. Koniecznym wymogiem jest także odpowiednie ubezpieczenie pracownika i zapewnienie mu koniecznej i niezbędnej opieki medycznej, mającej zmniejszyć negatywny wpływ drgań na jego organizm. Tak więc obowiązki pracodawcy to pomiary, odpowiednie warunki pracy, stosowanie rozwiązań redukujących drgania oraz zapewnienie właściwych i koniecznych ubezpieczeń, na wypadek leczenia będącego skutkiem długotrwałego wystawienia na działanie wibracji.