Ocena ryzyka zawodowego ze szczególnym uwzględnieniem drgań

ryzyko zawodowe

Jak wiadomo, każda maszyna podczas pracy wydaje dźwięki, drga, jest źródłem wibracji, które mają wpływ zarówno na operatora sprzętu, samo urządzenie, cały budynek, jak i podłoże, na którym stoi dana maszyna. Mierzenie częstotliwości drgań pozwoli nam zadbać o zdrowie ludzi przebywających niedaleko linii produkcyjnych, właściwą eksploatację i pracę maszyny i bezproblemowe użytkowanie wszystkich tego typu sprzętów.

W przemyśle i zakładach produkcyjnych podstawą działania są maszyny o różnej mocy, sile i rozmiarach. Ich wieloletnia obsługa może narażać operatorów na problemy ze zdrowiem, dlatego dużą częścią przepisów i praktyk związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy na danym stanowisku jest ocena ryzyka zawodowego, jakie związane jest z wykonywaniem konkretnych obowiązków. Na pracodawcy ciąży obowiązek kontroli hałasu i drgań oraz eliminowanie związanych z nimi zagrożeń. Jednym ze sposobów jak kontrolować te wskaźniki jest wykorzystanie specjalistycznego sprzętu i oprogramowania.

Dokonywanie pomiarów- o czym warto wiedzieć?

Praca z ciężkim sprzętem jest bardzo wymagającą pracą, która wiąże się z pewnymi niebezpieczeństwami. Dlatego polskie prawo wyraźnie określa jakie warunki pracodawca musi zapewnić swoim pracownikom, o czym musi ich informować i nakłada na niego obowiązek kontroli warunków na danym stanowisku pracy. To do niego należy poinformowanie o zasadach ochrony przed potencjalnymi zagrożeniami, czy stosowanie środków zapobiegających ich negatywnym skutkom. Jednak to kontrola ryzyka zawodowego jest punktem wyjścia do wszystkich procedur. Zagrożeniem nazywamy stan miejsca pracy, który może spowodować chorobę lub wypadek. Jednym ze sposobów, jak kontrolować ryzyko z tym związane jest dokonywanie pomiarów a kodeks pracy jako jedno z groźniejszych zagrożeń wymienia hałas i drgania mechaniczne. Należy sprawdzać poziom i rodzaj hałasu, czy jest on impulsowy, czy są to drgania mechaniczne przerywane, czy powtarzające się wstrząsy. Dokładnie należy określić czas wystawienia danej osoby na ich działanie, podać standardowe godziny pracy oraz nadliczbowe. Porównać poziom decybeli z wartościami NDN i przeanalizować skutki dla zdrowia i bezpieczeństwa osób obsługujących dane maszyny oraz sposoby ochrony pracowników.

Dlaczego i czym należy przeprowadzić dokładny pomiar drgań?

Drgania są niebezpieczne dla pracowników, szczególnie jeśli przebywają oni przy sprzęcie osiem godzin dziennie i więcej. Jednak wstrząsy są też niekorzystne dla funkcjonowania samej maszyny, powodują usterki i sprzyjają awariom, poluzowaniu śrub i elementów, co również stanowi dodatkowe zagrożenie w miejscu pracy. W celu regularnej kontroli siły natężenia drgań należy skorzystać z profesjonalnych mierników, które pomogą znaleźć przyczynę nieprawidłowego działania maszyny oraz analizatorów drgań, które sprzyjają kontroli pracy całej linii produkcyjnej. Warto zainwestować w systemy ciągłego monitorowania drgań i wibracji, oprogramowanie zbierające i analizujące pomiary i sprzęt jak wyważarki, który pomoże usunąć przyczynę usterki. W zależności od tego, jakie maszyny wymagają pomiarów, dobrze jest zainwestować w uniwersalny miernik i analizator drgań z zaawansowanymi funkcjami analizy lub z funkcją wyważania w łożyskach własnych. Wyłapanie przyczyny nieprawidłowych częstotliwości uchronią pracowników od uszkodzenia słuchu, stawów, mięśni oraz sam sprzęt przed rozpadem, zatarciem czy przeciążeniem.