Moduł monitorujący

adminSYSTEMY CIĄGŁEGO MONITOROWANIA

MBJ electronics

VM10 jest samodzielnym jednokanałowym modułem monitorowania drgań maszyn i urządzeń wirujących. Może współpracować z czujnikami drgań posiadającymi standardowe wyjście 4-20mA. Moduł wykonany jest w obudowie umożliwiającej zabudowanie go na tablicy. Dla mierzonej wielkości użytkownik ma możliwość ustawienia poziom ostrzeżenia i alarmu. Moduł posiada również kontrolki oraz wyjścia przekaźnikowe do sygnalizacji przekroczenia ustalonych poziomów ostrzeżenia i alarmu.