Program

adminOPROGRAMOWANIE

MBJ electronics

Program MBJLAB jest przeznaczony do współpracy z przyrządami serii DIAMOND. Umożliwia stworzenie bazy danych o parku maszynowym w zakładzie. Pozwala na odbiór wyników pomiarów zapamiętanych w przyrządzie pomiarowym, następnie ich zapis, przeglądanie i analizę. Można również tworzyć dokumentację w formie wydruków. Istotnym elementem oprogramowania jest możliwość tworzenia tras pomiarowych i przesyłania ich do przyrządu pomiarowego.