Rodzaje urządzeń przeznaczonych do pomiarów drgań

miernik

Pomiary drgań to bardzo ważny proces diagnostyczny przeprowadzany w nowoczesnych zakładach przemysłowych. Dzięki takim pomiarom można zapobiec przyszłym awariom skomplikowanych maszyn i uniknąć kosztownych przestojów w produkcji. Mając informacje dotyczące emisji drgań, można także optymalnie rozplanować prace remontowe i ewentualne naprawy, a także zadbać o bezpieczeństwo eksploatacji maszyn. Pomiary drgań wykonywane są przy pomocy różnych urządzeń.

Urządzenia służące do pomiarów drgań:

  • mierniki drgań

Nowoczesne mierniki drgań łączą w sobie funkcje miernika i analizatora drgań, a w niektórych wersjach także tachometru oraz wyważarki. Dzięki zastosowaniu mierników tego typu można  kontrolować drgania emitowane przez daną maszynę, stan łożysk tocznych, mierzyć prędkość obrotową oraz temperaturę. Mierniki drgań mogą być używane do diagnozowania niezadowalającego stanu technicznego maszyny oraz wyważania wirników w łożyskach własnych. Są to stosunkowo niewielkie przenośne urządzenia, które można stosować do diagnozowania wybranych maszyn.

  • systemy ciągłego monitorowania drgań

W przeciwieństwie do mierników drgań, które są urządzeniami mobilnymi, system ciągłego monitorowania drgań jest instalowany na stałe. Współpracuje z czujnikami drgań i zbiera informacje dotyczące poziomu drgań maszyn i urządzeń wirujących. Dzięki takiemu systemowi można w sposób ciągły kontrolować poziom drgań, a także stan łożysk tocznych maszyn znajdujących się w zakładzie produkcyjnym. Jeżeli poziom drgań przekroczy ustalone normy, system będzie nas o tym informował.

  • czujniki

Czujniki oferowane przez naszą firmę służą do pomiaru drgań maszyn przemysłowych. Są to niezwykle czułe akcelerometry, które są odporne na wstrząsy. Można je stosować w mobilnych urządzeniach pomiarowych, jak również w systemach ciągłego monitorowania drgań. Ich zaletą jest niski poziom szumów i zakłóceń, dzięki czemu pomiary przeprowadzane przy ich użyciu są niezwykle precyzyjne.