Skąd pochodzą drgania o działaniu ogólnym?

Drgania - ogolne

Drgania o działaniu ogólnym stanowią jeden z dwóch rodzajów drgań mechanicznych, czyli oscylacyjnych ruchów układu mechanicznego wokół osi równowagi. Przyczyną drgań mechanicznych jest ruch posuwisto-zwrotny poruszających się elementów, a także ich niewyrównoważenie. Do przyczyn pojawiania się drgań mechanicznych najczęściej należą nieprawidłowości w konstrukcji i montażu urządzeń, występujące luzy oraz zużycie poszczególnych elementów urządzenia.

Źródłem drgań ogólnych będą natomiast drgania podłoża, na którym stoi operator, które to z kolei powodowane są przez maszyny oraz urządzenia stacjonarne, przenośne lub przewoźne, eksploatowane w pomieszczeniach lub poza nimi. Drgać mogą zatem:

  • podłogi,
  • podesty,
  • pomosty,
  • różnego rodzaju platformy,
  • siedziska i podłogi środków transportu.

Przyczyną drgań ogólnych jest również ruch uliczny i kolejowy. Drgania mechaniczne działają szkodliwie na maszyny, doprowadzając do ich uszkodzeń oraz awarii. Sprawiają, że urządzenia szybciej się zużywają i stają się niesprawne. Przyjrzyjmy się zatem dokładniej źródło drgań o charakterze ogólnym.

Ruch uliczny jako źródło drgań o działaniu ogólnym

Najsilniejsze drgania o charakterze ogólnym wzbudzają autobusy, tramwaje i duże samochody ciężarowe. Olbrzymie znaczenie mają także nierówności jezdni oraz pojawiające się w nich wyrwy, przez które poziom generowanych drgań jest wyższy. Liczy się również rocznik pojazdu. Nowoczesne ciężarówki oraz ciężkie auta mają sprawne zawieszenie, dzięki czemu masa pojazdu rozkłada się równomiernie na wieloosiowy układ jezdny i w  efekcie poziom generowanych przez nie drgań jest niższy.

Ponadto, pojazdy poruszające się szybciej powodują mocniejsze drgania o charakterze ogólnym. Co ciekawe, według przeprowadzanych badań, natężenie ruchu samochodowego nie powoduje wyższego poziomu drgań. Pojazdy transportu miejskiego natomiast nadal pozostają największym generatorem drgań o charakterze ogólnym, na co niebagatelny wpływ ma również stopień konserwacji środków transportu miejskiego.

Maszyny, przyczyniające się do powstawania drgań ogólnych

Jak już wspomniano, drgania ogólne mają swoje źródło w wibracjach podłoża, które to wibracje z kolei biorą się z pracy określonego rodzaju urządzeń w danym pomieszczeniu. Przykładem takich maszyn są maszyny do robót ziemnych, fundamentowania oraz zagęszczania gruntów. Co więcej, niektóre narzędzia ręczne, będące źródłem drgań miejscowych, takie jak młoty i pilarki, w przypadku generowania drgań o bardzo dużej amplitudzie zaliczane są do źródeł drgań o działaniu ogólnym. Sposób oddziaływania maszyn na podłoże, i w konsekwencji proces  generowania drgań o charakterze ogólnym, dobrze obrazuje sposób działania zagęszczarek do gruntu. W maszynach tych elementem roboczym jest płyta metalowa, pobudzana do działania przez układ wibracyjny, napędzany silnikiem elektrycznym lub spalinowym. Płyta odbija się od podłoża, zagęszczając je i tym samym powodując drgania podłoża.

Do pomiaru drgań mechanicznych służą oferowane przez nas specjalne mierniki i analizatory drgań, dzięki którym możliwa jest bezpieczna, ciągła eksploatacja urządzeń, znajdujących się w parku maszynowym. Mierniki drgań błyskawicznie wykrywają wszelkie nieprawidłowości i zbadają stan zużycia maszyn, skontrolują stan łożysk toczonych i przeprowadzą analizę częstotliwości drgań FFT oraz obwiedni, zapobiegając w porę ewentualnym usterkom maszyn.