W jakich jednostkach mierzone są drgania?

Pomiar drgań

Drgania to naturalna konsekwencja pracy maszyn. Dla prawidłowego ich funkcjonowania oraz ograniczenia wystąpienia ewentualnych wypadków przy pracy niezbędne, jest wykonywanie regularnych pomiarów drgań co umożliwi również prawidłową kontrolę parku maszyn.

Przyczyny drgań w parku maszyn

Maszyny podczas swojej pracy zużywają się. Pojawiają się drgania, które niekontrolowane mogą doprowadzić do zaburzenia pracy maszyny oraz wystąpienia niebezpiecznych dla zdrowia operatora skutków jej nieprawidłowego działania. Do najczęściej występujących przyczyn występowania drgań należy uszkodzenie łożysk, nieprawidłowy montaż urządzenia, pojawienie się luzów w mocowaniach czy zużycie materiału. Aby zapobiec popsuciu się maszyny zaleca się wykonanie pomiaru drgań, które obniży koszty ewentualnych napraw oraz poprawi bezpieczeństwo pracy na stanowisku maszynowym.

Pomiar drgań

Pomiary drgań można wykonać na większości dostępnych maszyn, jednak na pewno należy zbadać urządzenia wirnikowe jak turbiny, wentylatory, dmuchawy czy sprężarki. Do badania drgań oraz wibracji wykorzystywane są czujniki wyposażone w akceleratory. W zależności od miejsca montażu czujnika wyróżniamy drgania bezwzględne (czujnik zamontowany jest na obudowie łożyska badanego urządzenia oraz drgania względne (badanie poprzez czujnik bezdotykowy). W przypadku drgań bezwzględnych pomiary wykonywane są na obudowach łożyskowych badanych urządzeń w kierunku pionowym, poziomym radialnym i osiowym. Pomiar drgań wykonywany w Hercach, pozwala na wyłapanie ewentualnych awarii oraz niezgodności w pracy maszyny