Kilka słów o naszej firmie

Firma MBJ electronics jest polskim producentem aparatury przeznaczonej do drganiowej diagnostyki maszyn. Od początku istnienia firmy tj. od 1992 roku z powodzeniem staramy się zaspokajać rosnące potrzeby przemysłu. Stale dążymy do wykorzystywania w naszych produktach najnowszych technologii, co gwarantuje ich wysoką jakość i niezawodność. Jednocześnie dokładamy starań aby nasze produkty były proste, funkcjonalne i jak najlepiej spełniały swoje zadanie. W każdym przypadku oferujemy użytkownikowi oprócz sprzętu pomiarowego wiedzę niezbędną do jego pełnego wykorzystania.


Nasza aparatura przeznaczona jest przede wszystkim dla działów mechanicznych, działów remontowych i służb utrzymania ruchu jak również dla jednostek kontroli jakości.

mbj

Dlaczego warto mierzyć drgania maszyn i urządzeń?

MBJ

Głównym zadaniem prowadzenia diagnostyki drganiowej jest lepsza i łatwiejsza weryfikacja maszyn, których remont należy przeprowadzić lub w których wymagana jest wymiana łożysk. Wyniki pomiarów drgań dają nam bieżącą informację o stanie maszyny, dzięki czemu remont możemy zaplanować wtedy, gdy jest rzeczywiście wymagany. Podobnie jest z wymianą części np. łożysk, którą dokonujemy  w momencie, gdy są rzeczywiście zużyte. Ponadto analiza drgań ułatwia ustalenie pospolitych przyczyn złego stanu maszyn i urządzeń wirujących np. niewyważenie czy nieosiowe ustawienie wałów.

 

Ogólnie można powiedzieć, że prowadzenie systematycznych pomiarów drgań daje wiele możliwości oszczędzania i zmniejszania kosztów związanych z remontami, utrzymaniem ruchu i eksploatacją urządzeń. Należą do nich przede wszystkim:

 

  • wydłużenie okresów międzyremontowych,
  • pomoc w eliminacji niespodziewanych awarii,
  • optymalne wykorzystanie części zamiennych np. łożysk,
  • proste i szybkie wyważenie elementów wirujących np. wentylatorów wykonane na miejscu pracy obniża poziom drgań, poprawia warunki pracy i wydłuża okres bezawaryjnej pracy łożysk.