Mierniki drgań
Wyważarka
Systemy ciągłego monitorowania
Czujniki
Kable, magnesy i akcesoria montażowe
Oprogramowanie

Oferujemy Państwu nowoczesne urządzenia, pozwalające na dokładny pomiar drgań. Ich wykorzystanie umożliwia prawidłową kontrolę parku maszynowego, zapewniając bezpieczeństwo eksploatowanych maszyn i urządzeń. Miernik drgań pozwala na szybkie wykrycie ewentualnych nieprawidłowości w działaniu, zbadanie stanu zużycia oraz rodzaju i poziomu uszkodzeń. Miernik stanowi podstawowy przyrząd diagnostyczny w działach utrzymania ruchu bądź remontowych. Pomiar drgań ułatwia zapewnienie ciągłej, bezpiecznej oraz wydajnej pracy parku maszynowego. W naszej ofercie prezentujemy nowoczesne modele mierników, które charakteryzują się wieloma możliwościami pomiarowymi. Do przyrządów dołączone zostaje specjalne oprogramowanie, pozwalające na automatyczny odbiór przekazanych przez przyrząd pomiarów.

W wielu przypadkach przyczyną złego stanu maszyny jest nieprawidłowe wyważenie elementów wirujących. Pomocne w takiej sytuacji są wyważarki, które służą do prawidłowego ustawienia tych delikatnych części mechanizmu. Oferujemy Państwu urządzenie DIAMOND 401. Wyposażone zostało w specjalną funkcję, umożliwiającą wyważenie wirników w miejscu zainstalowania i to bez przymusu demontażu oraz transportu. Wyważarka posiada wbudowane moduły wyważania jedno- lub dwupłaszczyznowego, które wyliczają i podają wartość oraz położenie mas korekcyjnych. Wyważarka zapewnia bardzo prostą obsługę, ponieważ samodzielnie przeprowadza przez następujące po sobie etapy.

Czujnik drgań to akcelerometr wykorzystywany do pomiaru drgań w warunkach przemysłowych. W naszej ofercie dostępne są stabilne rozwiązania wykorzystujące kwarcowey element piezoelektryczny oraz modele niskoszumowe z przetwornikiem ceramicznym. Dla zachowania większego bezpieczeństwa każdy nasz czujnik drgań został wyposażony w wewnętrzne zabezpieczenie przed wyładowaniami elektrostatycznymi oraz filtrację zakłóceń od fal radiowych. Prezentowane czujniki drgań odznaczają się również wysoką odpornością na wstrząsy, dzięki czemu mogą być stosowane w mobilnych urządzeniach pomiarowych. Poza tym mogą być wykorzystywane do ciągłego monitoringu drgań. Oferowane przez nas czujniki drgań mają niski poziom szumów i zakłóceń, co zapewnia dokładne pomiary.

Uniwersalny miernik i analizator drgań Z zaawansowanymi funkcjami analizy diamond 401b x

Możliwości:
ogólne pomiary drgań i ocena stanu maszyny
kontrola łożysk tocznych
analiza częstotliwościowa drgań FFT
analiza obwiedni
zbieranie pomiarów
pomiar prędkości obrotowej i fazy
wyważanie wirników w łożyskach własnych
funkcja oscyloskopu
analiza częstotliwości własnych
rejestracja rozruchu / wybiegu

Uniwersalny miernik i analizator drgań Z funkcją wyważania w łożyskach własnych diamond 401b d

Możliwości:
ogólne pomiary drgań i ocena stanu maszyny
kontrola łożysk tocznych
analiza częstotliwościowa drgań FFT
analiza obwiedni
zbieranie pomiarów
pomiar prędkości obrotowej i fazy
wyważanie wirników w łożyskach własnych

Uniwersalny miernik i analizator drgań diamond 401b s

Możliwości:
ogólne pomiary drgań i ocena stanu maszyny
kontrola łożysk tocznych
analiza częstotliwościowa drgań FFT
analiza obwiedni
zbieranie pomiarów

Uniwersalny miernik i analizator drgań Z funkcją wyważania w łożyskach własnych diamond 401b d

Możliwości:
ogólne pomiary drgań i ocena stanu maszyny
kontrola łożysk tocznych
analiza częstotliwościowa drgań FFT
analiza obwiedni
zbieranie pomiarów
pomiar prędkości obrotowej i fazy
wyważanie wirników w łożyskach własnych

Moduł monitorujący vm 10

VM10 jest samodzielnym jednokanałowym modułem monitorowania drgań maszyn i urządzeń wirujących. Może współpracować z czujnikami drgań posiadającymi standardowe wyjście 4-20mA. Moduł wykonany jest w obudowie umożliwiającej zabudowanie go na tablicy. Dla mierzonej wielkości użytkownik ma możliwość ustawienia poziom ostrzeżenia i alarmu. Moduł posiada również kontrolki oraz wyjścia przekaźnikowe do sygnalizacji przekroczenia ustalonych poziomów ostrzeżenia i alarmu.

Wysokostabilny czujnik 627a01

Czujnik 627A01 jest nowoczesnym akcelerometrem przeznaczonym do pomiaru drgań w warunkach przemysłowych. Zastosowanie kwarcu jako elementu piezoelektrycznego oraz struktura SHEAR czujnika gwarantują długoczasową stałość parametrów oraz pewną pracę w szerokim zakresie temperatur. Wbudowany w czujnik wzmacniacz daje sygnał odporny na zakłócenia, który może być przesyłany kablem na duże odległości bez dodatkowego przetwarzania.

Niskoszumny czujnik 622a01

Czujnik 622A01 jest nowoczesnym akcelerometrem przeznaczonym do pomiaru drgań w warunkach przemysłowych. Struktura SHEAR oraz zastosowanie jako elementu piezoelektrycznego specjalnej ceramiki dało efekt w postaci czujnika o bardzo niskich szumach i wysokiej rozdzielczości. Wbudowany w czujnik wzmacniacz daje sygnał odporny na zakłócenia, który może być przesyłany kablem na duże odległości bez dodatkowego przetwarzania.

Program mbjlab

Program MBJLAB jest przeznaczony do współpracy z przyrządami serii DIAMOND. Umożliwia stworzenie bazy danych o parku maszynowym w zakładzie. Pozwala na odbiór wyników pomiarów zapamiętanych w przyrządzie pomiarowym, następnie ich zapis, przeglądanie i analizę. Można również tworzyć dokumentację w formie wydruków. Istotnym elementem oprogramowania jest możliwość tworzenia tras pomiarowych i przesyłania ich do przyrządu pomiarowego.