Rodzaje urządzeń przeznaczonych do pomiarów drgań

miernik

Pomiary drgań to bardzo ważny proces diagnostyczny przeprowadzany w nowoczesnych zakładach przemysłowych. Dzięki takim pomiarom można zapobiec przyszłym awariom skomplikowanych maszyn i uniknąć kosztownych przestojów w produkcji. Mając informacje dotyczące emisji drgań, można także optymalnie rozplanować prace remontowe i ewentualne naprawy, a także zadbać o bezpieczeństwo eksploatacji maszyn. Pomiary drgań wykonywane są przy pomocy różnych urządzeń. Urządzenia służące do pomiarów … Read More